Om Kårböle Gille r.f.

Den svenskspråkiga stadsdelsföreningen i Kårböle har varit verksam sedan 1960. Föreningen är verksam inom Kårböle: Gamlas, Malmgård, Håkansåker, Magnuskärr och Kungseken, m.fl.

Gillet strävar efter att främja all uppbyggande verksamhet i vår stadsdel främst bland svensk- och tvåspråkiga familjer och enskilda personer, med särskild tonvikt på ungdomen. Via sitt medlemskap i HELKA (Helsingfors stadsdelsföreningarnas förbund) och genom samarbete med den finskspråkiga systerföreningen Kaarela-Seura vill Gillet verka för att invånarnas lokala intressen i Kårböle tillvaratas.

Läs mer om verksamheten.